Al geruime tijd zijn er plannen voor het verbreden van de Kornwerderzandsluis. Hierdoor kunnen grotere schepen door de sluis. In dit kader was eerder al een akkoord gesloten voor de 26,5 miljoen euro die de markt moet bijdragen aan de totale investering van zo’n 215 miljoen. Dit plan kon echter in de prullenmand, nadat bleek dat het juridisch niet haalbaar was. De betrokken partijen moesten daardoor opnieuw met elkaar in overleg. Dat overleg heeft de afgelopen tijd plaatsgevonden en heeft het volgende plan opgeleverd.

Vracht- en vissersschepen gaan per overgeslagen ton lading een toeslag betalen via de havengelden. Deze toeslagen worden vervolgens door de havenbedrijven afgedragen aan een investeringsfonds. De provincie Fryslân krijgt uit dit fonds in een periode van tien tot vijftien jaar het geld terug wat het heeft voorgefinancierd om de verbreding mogelijk te maken.

Ook de jachtwerven gaan meebetalen. Hierover is afgesproken dat bouwers van superjachten in het IJsselmeergebied een bepaald percentage van de projectwaarde van ‘overmaatse schepen’ die zij bouwen, afdragen aan het eerdergenoemde investeringsfonds. Bedrijven die zich in de toekomst in het gebied vestigen, zijn verplicht om aan te sluiten bij deze afspraken.

Geen juridische hobbels

Van Nieuwenhuizen schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze deze keer geen juridische hobbels verwacht. ‘Een aantal externe deskundigen heeft meegedacht bij de ontwikkeling van dit voorstel en heeft aangeven dat het juridisch haalbaar is en ook mogelijk wordt als alle regionale besturen in de IJsselmeerregio meedoen.’

De minister voegt eraan toe dat niet alleen de besturen in Friesland, Overijssel en Flevoland akkoord zijn, maar dat ook de drie gemeenten in Noord-Holland die aan het IJsselmeer liggen, ermee hebben ingestemd. De komende periode wordt gebruikt om het akkoord verder uit te werken.

Het is de verwachting van Van Nieuwenhuizen dat spoedig definitieve overeenstemming is over de concrete invulling van de regeling, waardoor snel kan worden gestart met de realisatie van de verbreding. Als eerste wordt gestart met de aanpassing van de betreffende bruggen. Daarna wordt ook een begin gemaakt met de verruiming van de sluis zelf.