Yang Ming eindgit het eerste kwartaal met een verlies van ruim 27 miljoen dollar. Dat is naar eigen zeggen voor bijna 11 miljoen te wijten aan de waardeverminderingen van dochterondernemingen, inclusief de divisie bulk.

In combinatie met de trage hervatting van de productie na het Chinese Nieuwjaar en de capaciteitsreductie van THE Alliance in reactie op de covid-19-pandemie, kwamen de inkomsten volgens Yang Ming veel lager uit dan werd verwacht.

Zwavelwetgeving

De volumes daalden in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar met 4% tot 1,24 miljoen teu. Tegelijkertijd stegen de brandstofkosten met 5% als gevolg van de nieuwe zwavelwetgeving van de IMO. Die stelt rederijen verplicht om duurdere brandstof te verstoken met maximaal 0,5% zwavel, waar de grenswaarde met de goedkopere stookolie voorheen op 3,5% lag.

Net als andere carriers heeft Yang Ming voor het tweede kwartaal een flinke capaciteitsreductie aangekondigd vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Dit zal de kosten enigszins drukken, maar tegelijkertijd zullen de inkomsten daardoor fors afnemen.

Kapitaal aantrekken

Overigens maakt de rederij zich totaal geen zorgen over haar liquiditeitspositie. De Taiwanese regering springt al jaren financieel bij door geld in het bedrijf te pompen in ruil voor aandelen.

De container carrier kondigde onlangs de uitgifte van 300 miljoen aan nieuwe aandelen aan om op die manier nieuw kapitaal te verwerven. De Taiwanese overheid heeft al ongeveer 48% van de aandelen in handen en zal de emissie naar verwachting ondersteunen.

Concurrentievervalsing

Dit kwam op forse kritiek te staan Maersk-topman Søren Skou, die fel reageerde op de wat hij noemde ‘concurrentievervalsende steun’ voor de rederij. Skou vindt die ‘volstrekt onaanvaardbaar’ en roept de Europese Commissie op een procedure te beginnen.