Door de verlenging van het verbod was het volgens de organisatie niet langer mogelijk om het evenement in 2020 te houden. In overleg met de gemeente Amsterdam, havenbedrijf Amsterdam, provincie Noord-Holland en andere betrokken partners ‘is de lastige beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in 2025’.

‘Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat het de enig juiste is’, aldus Arie Jan de Waard, voorzitter Stichting SAIL Amsterdam. ‘Aan alle liefhebbers die reikhalzend naar SAIL hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Dank aan alle Tall Ships, het varend erfgoed, schippers, bemanningen, sponsoren, partners, vrijwilligers en het SAIL-team voor al hun ongelofelijke inzet en betrokkenheid. Samen met de gemeente Amsterdam gaan we hard aan het werk om het evenement in 2025 groots terug te laten keren. Het is dan één van de hoogtepunten in de viering van 750 jaar Amsterdam, als we bovendien vijftig jaar én de tiende editie van SAIL vieren.’

Uitstel naar 2021 niet haalbaar

De stichting heeft ‘intensief onderzocht’ of uitstel naar 2021 of een ander tussenliggend jaar mogelijk was. ‘Helaas bleek dat geen realistisch scenario. Zo is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat een dergelijk groots evenement volgend jaar wél veilig en verantwoord georganiseerd kan worden. Bovendien varen de internationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een ander moment.’

Ook wil SAIL graag een vrij toegankelijk evenement blijven. Daarbij is de steun van partners en het bedrijfsleven onontbeerlijk. ‘Zij hebben begrijpelijkerwijs aangegeven de komende periode hun prioriteiten elders te moeten leggen, maar wel graag mee te willen bouwen aan de jubileumeditie in 2025.’

Zorgvuldige afwikkeling

De organisatie zal de komende tijd alles in het werk stellen om zaken met alle betrokkenen zorgvuldig en correct af te wikkelen. Daarvoor wordt wel aan alle betrokkenen om geduld en begrip gevraagd door de stichting ‘voor deze uitzonderlijke overmachtssituatie’.