De maatregel is onderdeel van een pakket aanpassingen dat erop gericht is om overheidsinspecties zo veel mogelijk te concentreren op beperking van de coronacrisis. In het regeringsstuk wordt de opschorting van de zogenoemde IMO 2020-inspecties niet expliciet genoemd, maar een woordvoerder van de kustwacht heeft tegenover Reuters bevestigd dat dit wel het geval is.

Verplicht

Die zei dat alles er nu op gericht is om vracht in beweging te houden en dat Port State Control-inspecties daarom zijn opgeschort. ‘Dat betekent dat ook de controle op IMO 2020-conforme brandstoffen is opgeschort’, aldus de woordvoerder.

Als de dienst concrete informatie krijgt dat schepen het verbod overtreden, zal wel worden opgetreden. De Britse staat is op grond van IMO-voorschriften ook verplicht om dat te doen.

Geen compromis

Directeur maritieme veiligheid Katy Ware van de kustwacht zei eerder dat de dienst ‘geen compromis sluit op het gebied van veiligheid, maar dat er een aantal tijdelijke maatregelen is genomen om ervoor te zorgen dat de scheepvaart niet tot stilstand komt en zeevarenden kunnen blijven werken’.