Dat verlies, 13,2 miljoen dollar, is wel beperkter dan in 2018 (15,9 miljoen). Bovendien is de financiële positie van de Antwerpse gastankerrederij de voorbije maand fors verbeterd, dankzij de sterke daling van de Noorse kroon. Een belangrijk deel van de schulden van Exmar staat uit in die munt.

Ondersteund door het toenemende exportvolume van lpg uit de Verenigde Staten, stegen de vrachttarieven voor zeer grote gastankers (vlgc) in de lente van vorig jaar tot ongeveer 1,3 miljoen dollar per maand.

Momenteel heeft Exmar één vlgc, de ‘BW Tokyo’ (84.000 kubieke meter), onder charter tot het einde van dit jaar. In 2021 wordt de eigen vloot uitgebreid met ’s werelds eerste twee vlgc’s die met dubbele brandstof kunnen varen. Ze moeten dan meteen opdrachten uitvoeren voor het Noorse Equinor. Dit contract heeft een looptijd van vijf jaar.

Tarieven midsize tankers

De tarieven van de midsize gastankers (mgc) stegen vorig jaar tot meer dan 800.000 dollar per maand. Van de totale vloot van 22 schepen, zullen er tegen het einde van dit jaar 15 zijn ingezet voor het vervoer van lpg en zeven voor ammoniak. In 2020 is deze vloot al voor 81% geboekt en in 2021 voor 25%.

De markt voor druktanks verzwakte tegen het einde van het jaar. Exmar bezit vijf dergelijke schepen. Vijf ervan varen langs de Europese kusten en zes in het Verre Oosten. Lng-tanker ‘Excalibur’ staat chartercontract tot begin 2022.

De inkomsten die de drijvende lng-fabriek Tango in Argentinië genereert, zijn vanaf september in de boekhouding opgenomen en dragen fors bij aan het gunstige bedrijfsresultaat. Verwacht wordt dat het platform 500.000 ton lng per jaar zal produceren. Voorlopig is er al 475.000 kubieke meter lng geleverd, goed voor vier scheepsladingen.

Coronacrisis

Wat betreft de coronacrisis onderstreept de rederij dat een groot deel van haar vloot wordt uitgebaat onder middellange- en langetermijncontracten, zodat de invloed van storingen op de gasmarkt beperkt blijft.

Echter, ze kan wel geraakt worden wanneer haar contractanten er niet in zouden slagen hun (financiële) verplichtingen na te komen. Dit kan implicaties hebben op haar eigen liquiditeitspositie en zelfs tot verliezen leiden.