De brancheorganisatie heeft voor deze opmerkelijke stap gekozen ‘om de belangen van de Nederlandse zeevaart goed voor het Europese voetlicht te brengen en voor de achterban de vertaalslag te maken van wat er in Brussel gebeurt’. Dit meldt de organisatie in de eigen nieuwsbrief Zicht op Zeevaart.

Meer aandacht

Tot nu toe hebben de Nederlandse reders hun belangenbehartiging in Brussel voornamelijk via de Europese koepelorganisatie ECSA gevoerd. De samenwerking daarmee wordt voortgezet maar, zegt de KVNR, ‘de progressieve ambities van de Nederlandse reders en het specifieke karakter van de vloot vragen om meer aandacht vanuit Nederland’.

De redersvereniging wijst erop dat veel onderwerpen die voor de Nederlandse zeevaart belangrijk zijn, in de Europese Commissie en in het Europees Parlement aan de orde komen. Het gaat onder meer om de Europese Green Deal, het innovatieprogramma Horizon Europe, regels voor de interne markt en groene investeringen.

Problematiek

Ook onderwerpen als de drenkelingen-problematiek in het Middellandse Zeegebied, de Brexit, visumbeleid en vrij reizen in de Schengenzone vragen om meer aandacht vanuit Nederland, aldus de KVNR. Dat moet ertoe leiden ‘dat duidelijk is waar Brussel kan bijdragen aan een sterke positie van de Nederlandse zeevaart’.

Marjolein van Noort is beleidsadviseur van de KVNR en sinds een jaar ook Kwartiermaker van het European Network of Maritime Clusters.

Marjolein van Noort.