De Deense rederij volgt daarmee het voorbeeld van CMA CGM, maar verdubbelt diens tarief van vijftien dollar per teu. Ze reageren daarmee op de zoetwater-toeslagen, die de Panama Canal Authority (PCA) vanaf dezelfde datum bij rederijen in rekening brengt. Alle schepen langer dan 125 voet (circa 38 meter) moeten 10.000 dollar extra betalen, plus 1 tot 10% van het basis-toltarief, afhankelijk van de waterstand.

De kanaalbeheerder ziet zich door een aanhoudend tekort aan zoet water, onder meer nodig om de sluizen in bedrijf te houden, gedwongen om het aantal scheepspassages fors te beperken. Ook zegt PCA dure maatregelen te moeten nemen om het watertekort aan te pakken. Zo is een waterkrachtcentrale in het gebied stilgezet.

Pregnante beelden

Panama kampt al jaren met ernstige neerslagtekorten. Daardoor is het waterpeil in het kunstmatige Gatúnmeer, dat een belangrijk onderdeel van de scheepvaartverbinding vormt, tot een alarmerend laag niveau gedaald. Dat levert onder meer pregnante beelden op van eerder ondergedompelde boomtoppen, die nu weer boven de waterspiegel uitsteken.