Dat komt vooral doordat de gemiddelde per schip afgelegde afstand daalde en doordat er minder tonnage werd ingecharterd. Niettemin verbruikte de containerrederij nog altijd 11,2 miljoen ton aan scheepsbrandstoffen, voornamelijk zware stookolie en gasolie. Dat was in 2018 nog iets meer dan twaalf miljoen ton. Dat jaar schoot het brandstofverbruik overigens omhoog als gevolg van de overname van Hamburg Süd.

Maersk heeft nog een lange weg te gaan om zijn doelstelling, CO2-neutraal in 2050, te halen omdat het stookolieverbruik met afstand de belangrijkste bron van CO2-uitstoot van het concern is. In totaal stootte Maersk vorig jaar 36,5 miljoen ton aan CO2-equivalenten uit, 2,7 miljoen ton minder dan een jaar eerder. Dat is te danken aan het gedaalde brandstofverbruik.

Getting to Zero

De groep schrijft in het jaarverslag dat het tussendoel, 60% minder uitstoot in 2030 dan in 2008, voor ruim 40% is gerealiseerd. Maersk verwacht de komende jaren verdere reductie te kunnen realiseren en zegt goed op schema te liggen om zijn 2030-doelstelling te halen. Daar zijn wel nieuwe technieken en brandstoffen voor nodig, want met meer efficiency alleen redt de rederij het niet.

Het bedrijf ziet drie mogelijke alternatieven voor stookolie en gasolie (diesel), namelijk alcohol, biogas en ammoniak. Het is dan ook betrokken bij een aantal experimenten op dat gebied. Zo is Maersk een van de ongeveer honderd deelnemers aan het ‘Getting to Zero’-project, dat gericht is op de ontwikkeling van emissieloze commercieel inzetbare vrachtschepen.