In het persbericht van Evofendex staat dat in de periode van 20 januari tot 10 februari de capaciteit in de containerlijnvaart met China is teruggelopen met 20 tot 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een analyse van maritiem onderzoeksbureau Drewry. De vrees is dat de verliezen hoger oplopen.

Scenario’s

Drewry heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor de ontwikkeling van het virus en het effect op de containerlijnvaart. In het meest positieve geval wordt uitgegaan van een snelle inperking van het virus in China en dat de Chinese economie binnen twee maanden weer volledig functioneert. De verwachting is dat tarieven voor zeevracht zullen stijgen en dat met extra of grotere schepen geprobeerd zal worden om achterstanden weg te werken.

Scenario B gaat uit van verdere verspreiding van het virus buiten China, waardoor het consumentenvertrouwen omlaag gaat. Verregaande quarantainemaatregelen zouden voor ernstige verstoring van transport en distributie kunnen zorgen.

Bij een dergelijk scenario zou de constante groei van het containervolume afnemen. Hierbij zouden rederijen capaciteit uit de markt trekken, minder afvaarten hebben en versneld schepen slopen. Tarieven en winstmarges van rederijen komen onder druk te staan.

Pandemie

Bij het meest negatieve scenario wordt uitgegaan van een pandemie en een wederopleving van het coronavirus in China. Hierdoor zou de handel vrijwel stil komen te liggen, waardoor productie en consumptie onder druk komen te staan.

Een dergelijk scenario zou leiden tot een wereldwijde recessie met een sterke afname in containervolume. Om faillissementen te voorkomen, zullen rederijen overgaan tot grote capaciteitsreducties en veelvuldig slopen van schepen.

Dit laatste scenario is volgens Drewry het meest onwaarschijnlijk. Momenteel bevindt de markt zich in scenario B. Indien het virus de komende weken is in te dammen en de economie en logistiek in China snel herstelt, is scenario A nog mogelijk, zo stelt het onderzoeksbureau.

Schade

Evofenedex maakt zich niet alleen zorgen over het grote aantal geannuleerde afvaarten, maar ook over berichten dat schepen die de afgelopen dagen zijn afgevaren richting Europa een lage beladingsgraad hebben.

‘Containers zijn op terminals blijven staan vanwege gebrekkige afhandeling of zijn niet tijdig afgeleverd. Deze schepen worden half maart tot half april in de Europese havens verwacht. Pas dan is er een goede inschatting te maken van de schade voor ondernemers die voornamelijk afhankelijk zijn van goederen uit China’, aldus de ondernemersvereniging.

De verladersorganisatie roept rederijen op bij vertrek uit Azië duidelijk te communiceren met hun klanten welke containers niet zijn meegenomen maar wel geboekt, om onaangename verrassingen voor ondernemers te voorkomen.