Sinds 1 januari moeten rederijen voldoen aan strengere regels voor zwaveluitstoot. Wereldwijd mogen schepen uitsluitend nog gebruikmaken van brandstof met maximaal 0,5% zwavel. Een andere optie is het laten installeren van scrubbers. Een meerderheid kiest op dit moment voor het gebruiken van zwavelarme brandstof (very low sulphur fuel oil, vlsfo).

De strengere zwavelregels brengen extra kosten met zich mee voor container carriers. Al in een eerder stadium hebben rederijen besloten om hiervoor een toeslagsysteem in te voeren. In deze systemen zijn mogelijkheden ingebouwd voor een extra verhoging, als de prijzen voor laagzwavelige brandstof fors de hoogte in schieten.

Prijzen 20% gestegen

Volgens een mededeling van Maersk aan haar klanten is de prijs sinds begin dit jaar inderdaad flink gestegen. Als voorbeeld noemt de rederij de tarieven in Singapore, de grootste bunkerhaven ter wereld. Daar ging de prijs van de vlsfo enige tijd geleden de grens van 700 dollar per ton voorbij.

Dat is volgens de Denen zo’n 20% meer dan de prijzen die eerder zijn gebruikt om de zwavelcaptoeslag vast te stellen. Daarom is een extra toeslag noodzakelijk, vindt Maersk. Deze toeslag wordt per 1 maart ingevoerd.

Invoering per 1 maart

De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van prijzen in de periode tussen 26 december en 25 januari. De rederij verwacht dat dit gaat resulteren in een verhoging tussen de 50 en de 200 dollar per feu (veertigvoets container).

Hoeveel het nieuwe bedrag precies wordt, is dus nog niet duidelijk. Hierover geeft de rederij voor het einde van de maand duidelijkheid. Het is nog niet bekend hoe lang deze extra toeslag van kracht blijft. De toeslag geldt op alle routes.

Hapag-Lloyd

De Deense marktleider was hiermee de eerste die bekendmaakte de extra toeslag in te voeren. Echter, volgens ShippingWatch maakt Hapag-Lloyd op zeer korte termijn bekend ook met een soortgelijke toeslag te komen.

Het vakblad meldt dat de Duitse rederij zeer binnenkort bekendmaakt deze extra toeslag in te voeren. Ook bij Hapag gaat de toeslag per 1 maart in. Daardoor hebben klanten ongeveer een maand om zich hierop voor te bereiden.

Prijsdaling

Opvallend is dat de prijzen voor vlsfo de voorbije weken juist flink zijn gedaald. Uit gegevens van de website Ship & Bunker blijkt dat de prijs voor laagzwavelige brandstof op 6 januari piekte op een bedrag van 694 dollar per ton.

Echter, enkele dagen later werd een daling ingezet. Op 24 januari lag de prijs, op basis van een gemiddelde van twintig bunkerhavens, met 631 dollar per ton op hetzelfde niveau als medio december. Desondanks is Maersk vastbesloten een extra verhoging in te voeren.

Verladers

Het doorbelasten van de brandstofkosten zal niet zonder slag of stoot gaan. Verladers hebben in het verleden al massaal laten weten niet gelukkig te zijn met andere toeslagen die zijn opgelegd. Het lijdt geen twijfel dat ook deze nieuwe toeslag bij verladers met gemor zal worden ontvangen.