Ook de overslag van olieproducten zat afgelopen jaar in de lift en steeg met 5% naar 50 miljoen ton, terwijl de droge bulk een volumegroei van 6% liet zien naar 33,6 miljoen ton.

IJmuiden

De sterke stijging in vooral de energiesector leverde de Amsterdamse haven een totale groei van de overslag op van 6% naar 86,3 miljoen ton. In het gehele Noordzeekanaalgebied (naast Amsterdam, zijn dat IJmuiden, Beverwijk en Zaandam) kwam de overslag vorig jaar uit op 105 miljoen ton, tegen 101,8 miljoen ton in het jaar daarvoor.

In IJmuiden daalde het volume met bijna 8% naar 17,2 miljoen ton fors, door de mindere overslag van kolen en ijzererts bij staalbedrijf Tata Steel, terwijl de vervoerscijfers van de kleine havens van Beverwijk (700.000 ton) en Zaandam (200.000 ton) gelijk bleven aan die van 2018.

Hemweg

In een toelichting op de cijfers zegt Havenbedrijf Amsterdam dat de groei van het kolenoverslag, dat de beheerder in tien jaar tijd geheel wil afbouwen, ‘niet structureel is’. Het wijst er ook op dat door de sluiting van de Hemwegcentrale in december van 2019 ‘een groot kolenpakket komt te vervallen’ voor dit jaar.

Containeroverslag

De Amsterdamse havenbeheerder wijst er tevens op dat kleine ladingsegmenten zoals de containers (+12%) en het ro/ro-verkeer (17%) de meeste groei lieten zien. Tegenover deze stijgende volumes stonden dalende volumes in de agri-sector (-5%), en general cargo, zoals projectlading (-35%).