De sale and lease-backoperatie levert Euronav 126 miljoen USD op. Een deel ervan gebruikt het om een bestaande lening af te lossen, de overige 66,6 miljoen bestaat uit vrij beschikbare cash. In het contract is een optieclausule opgenomen, die Euronav het recht geeft de schepen na afloop van het eerste contractjaar terug te kopen.

Tankers

De betrokken tankers zijn de Nautica, de Nectar en de Noble. Ze zijn alledrie in 2008 gebouwd op de Dalian scheepswerf in China en hebben elk een draagvermogen van 307.284 ton. Boekhoudkundig leverde de verkoop de rederij een meerwaarde van 23 miljoen USD op.

CEO Hugo De Stoop wijst ook op de mogelijkheid om de vrijgekomen geldmiddelen te herinvesteren in jongere tonnage. Hij meent dat de momenteel sterke vrachtmarkt zich slechts in het beginstadium bevindt van een aangehouden cyclus met hoge cashflows.