Valkier, die vorige week werd benoemd tot Havenman van het Jaar, reageert daarmee op de plannen van de Europese Commissie. Die wil een eind maken aan de accijnsvrijstelling voor brandstoffen in de scheepvaart. Ook wil ze de zeevaart onder het Europese systeem van de handel in CO2-emissierechten brengen.

Niet Europees regelen, maar via IMO

De reder denkt dat een heffing op brandstof een goed middel is om klimaatopwarming tegen te gaan als de opbrengst daarvan wordt gebruikt voor verduurzaming van de scheepvaart. Hij is echter uitgesproken tegen een Europese regeling.

‘Dat werkt gewoon niet omdat scheepvaart bij uitstek een mondiaal opererende sector is. Daardoor kleeft er een groot nadeel aan dat de verifieerbaarheid van uitgestoten CO2 niet goed kan worden geborgd’, aldus Valkier. De enige manier om tot een werkbare regeling te komen, is volgens hem om afspraken te maken in de International Maritime Organization (IMO).

Een Europese regeling zou volgens hem tot uitwijkgedrag leiden. ‘Vergelijk het maar met de benzineprijzen. Als die in Duitsland of België lager zijn, gaan mensen ook over de grens tanken’, aldus Valkier. De Rotterdamse rederij Anthony Veder beschikt over een vloot van 35 schepen en is volledig gespecialiseerd uitsluitend in het vervoer van vloeibaar gemaakte industriële gassen.