Directeur Ralf Nagel stelt dat het Europese systeem van handel in emissierechten de uitstoot van CO2 als zodanig niet daadwerkelijk vermindert. Hij noemt de effectiviteit van het systeem daarom ‘zeer twijfelachtig’, vooral omdat het een regionaal instrument is. Niettemin zegt de branchevereniging het idee van een Green Deal te onderschrijven en een bijdrage te willen leveren aan de bescherming van het klimaat.

Een CO2-heffing maakt deel uit van de Europese Green Deal, die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren samen met ‘klimaatpaus’ Frans Timmermans aan het Europees Parlement heeft gepresenteerd. Daarin wordt verder onder meer voorgesteld om ‘zo snel mogelijk’ een eind te maken aan de accijnsvrijstelling op brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart.

Eerlijke concurrentie

Nagel zegt dat de scheepvaart zich concentreert ‘op echte CO2-emissiereductie, niet op een theoretische’. De Duitse reders vinden dat klimaatbescherming een zaak van de International Maritime Organization (IMO) is en dat een ‘hooggekwalificeerde Europese afvaardiging’ daarover met andere leden van de Verenigde Naties in het belang van klimaatbescherming en eerlijke concurrentie moet onderhandelen.

De Europese Green Deal heeft betrekking op alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw, bouw, industrieën en ICT. De Commissie wil binnen honderd dagen de eerste Europese klimaatwet presenteren. De plannen gaan naar schatting 260 miljard euro per jaar kosten, ongeveer 1,5% van het Europese bbp.

Investeringsplan

De Commissie wil begin volgend jaar een investeringsplan presenteren om aan de investeringsbehoeften te voldoen en denkt dat op termijn een kwart van de totale begroting op gaat aan klimaatbeleid