Of het de allerhoogste is, is niet helemaal duidelijk omdat daar geen centrale databank van bestaat. De ‘freak wave’ werd geregistreerd door een boei bij Cape Mendocino van het Coastal Data Information Program. Dat levert realtime informatie over golfhoogtes ten behoeve van onder meer de scheepvaart, visserij en aannemers.

Belangrijkste parameter is de zogenoemde significante golfhoogte, het halfuur-gemiddelde van een derde van de hoogste golven, gemeten van dal tot kam. Die bedroeg op het moment van de meting dertien meter. Dat komt overeen met een waarde van acht op de internationale schaal voor zeegang, die tot negen gaat.

In 2016 heeft een boei in de Noord-Atlantische Oceaan de hoogste tot nu toe bekende significante golfhoogte van negentien meter geregistreerd. Of daar hogere golven dan de nu gemeten 22,7 meter tussen zaten, is niet bekend.