Het gaat daarbij om Noorse schepen die vercharterd worden op bareboat-basis, dat wil zeggen voor langere tijd en zonder bemanning. Nu raken die schepen hun Noorse registratie nog kwijt. Isaksen verwacht dat het systeem van dubbele registratie het permanent uitvlaggen van Noorse schepen kan voorkomen en dat het goed is voor de werkgelegenheid.

In deze constructie houdt het Noorse register zijn privaatrechtelijke functies, zoals het beveiligen en beschermen van eigendomsrechten en hypotheken, terwijl het nieuwe scheepsregister zogenoemde vlagstaat-bevoegdheid krijgt. Die is daarmee onder meer verantwoordelijk voor het technisch toezicht, veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord.

Concurrentiepositie verbetert

De Noorse redersvereniging is zeer positief over het voorstel en zegt dat de concurrentiepositie van Noorse reders erdoor verbetert. De Noorse zeevarendenbond is voorzichtig positief, maar zet vraagtekens bij de werkgelegenheidseffecten. Volgens het voorstel van Isaksen wordt de regeling daarom na vijf jaar op verzoek van de werknemers geëvalueerd.

Noorwegen kent al twee scheepvaartregisters, het NOR en het NIS. In het Norsk Ordinært Skipsregister zijn vooral lokaal varende schepen geregistreerd, zoals ferry’s. Het Norwegian International Ship Register werd in 1987 geïntroduceerd als tegenhanger voor goedkope vlaggen als die van Liberia en Panama. Vrijwel alle internationaal varende Noorse schepen die niet zijn uitgevlagd, zijn in het NIS geregistreerd.

Omdat de eisen van het NOR veel strenger zijn dan die van het NIS zijn ook de kosten veel hoger. Het toezicht op beide registers is overigens in handen van een agentschap, Skipsregistrene, dat onder het ministerie van Handel en Industrie en niet onder dat van Scheepvaart valt. In de wandelgangen wordt de toezichthouder NIS-NOR genoemd.