Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam aan de hand van de TimetoBunker-app. Die liet in november een verkoop zien van 95.000 ton very low sulphur fuel oil (vlsfo), volgens de havenbeheerder iets meer dan de helft van de totale verkoop van alle stookolie. In september werd er nog maar 1700 ton van verkocht, in oktober 32.000 ton.

Zwavel

Vlsfo bevat maximaal 0,5% zwavel, het maximum dat vanaf volgend jaar wereldwijd is toegestaan voor schepen zonder rookgasreiniger. In het grootste deel van de Europese wateren moet overigens al enkele jaren op ultra low sulphur fuel oil (ulsfo) met maximaal 0,1% zwavel worden gevaren.

Bunkerdeskundige Ronald Backers van het Havenbedrijf denkt dat de app, die sinds februari van dit jaar beschikbaar is, representatief is voor de bunkersector als geheel. ‘Ik zie geen reden om aan te nemen dat bedrijven die nog reguliere bunkermeldingen doen, heel andere klanten met een heel ander aankoopgedrag hebben’, zegt hij.

Gewone stookolie

De prijs van gewone stookolie is in de afgelopen maanden in Rotterdam overigens fors gezakt, laat de site van Ship & Bunker zien. De prijzen liggen er gemiddeld fors onder die op de wereldmarkt, omdat de productie er relatief goedkoop is. Medio september moest nog ruim 400 dollar per ton intermediate fuel oil 380 (ifo 380) worden afgerekend, deze week rond de 250 dollar.

Dat betekent een fors prijsvoordeel voor rederijen die in scrubbers hebben geïnvesteerd en op de zwavelhoudende ifo (max 3,5% zwavel) kunnen blijven varen. De prijs van vlsfo schommelde in Rotterdam de afgelopen maanden rond de 500 dollar per ton, ruwweg twee keer zo veel. Ulsfo is met een prijs tussen de 525 en 500 dollar nog ruwweg 10% duurder.

Prijzen

Grote containerschepen kunnen tot ongeveer 10.000 ton bunkerolie in één keer innemen. Als ze van een scrubber zijn voorzien, kunnen ze dus enkele miljoenen dollars op een enkele ‘tankbeurt’ besparen. Omdat de prijzen in Rotterdam gemiddeld lager liggen dan op de wereldmarkt, proberen veel schepen zo veel mogelijk brandstof in de Nederlandse haven in te nemen.

Platts meldt dat de zwavelcap het laadvermogen van sommige schepen begint te beïnvloeden. Om zo veel mogelijk IMO 2020-brandstof  te kunnen bunkeren, wordt in sommige gevallen tot duizend ton minder lading meegenomen. Volgens het olieplatform leeft in rederskringen veel twijfel over de kwaliteit van zwavelarme brandstoffen. Er zouden veel blends (mengsels, red.) worden aangeboden waarvan twijfelachtig is of ze de 0,5%-eis halen.

Motorproblemen

Ook zijn er zorgen over de viscositeit, de vloeibaarheid, van de aangeboden blends. Een lage viscositeit leidt tot onvolledige verbranding en kan motorproblemen veroorzaken. Volgens bronnen van Platts bestaat het grootste deel van de IMO 2020-brandstoffen dat in Singapore wordt aangeboden uit blends en komt er weinig lsfo direct uit de raffinaderij op de markt. Enkele oliemaatschappijen zouden die laatste soort alleen aan hun beste klanten leveren of voor hun eigen schepen reserveren.