Het winstherstel werd vooral bereikt door een afbouw van de schulden, lagere rentelasten en een belastingmeevaller. De omzet daalde daarentegen vorig jaar met 8% naar 566 miljoen euro door onder meer de afbouw van de offshore-activiteiten in de Kaspische Zee.

De rederij uit Delfzijl, die achtste staat in Dynamar’s top-10 van multipurpose rederijen, zal blijkens de jaarrekening 10 miljoen euro van de nettowinst uitkeren als dividend. Het overige deel (1,8 miljoen euro) zal worden toegevoegd aan de reserves.

De resultaatsverbetering vorig jaar van ruim 20 miljoen euro is vooral toe te schrijven aan lagere rentelasten door de afbouw van de nettoschuld met 43 miljoen euro en een belastingmeevaller van rond de 7 miljoen euro, schrijft de directie in het jaarverslag.

Het bedrijfsresultaat liet ook een lichtte verbetering zien en viel met 27,7 miljoen euro rond de 1,5 miljoen euro hoger uit dan in 2017.

Orderdroogte

De omzetdaling van ruim 50 miljoen euro naar 566,7 miljoen euro wijt Wagenborg deels aan het vertrek uit de Kaspische Zee. Dat zorgde bij de divisie offshore voor een afname van bijna 40% naar 37,5 miljoen euro.

Het inzakken van de mondiale olieprijzen heeft in de Kaspische Zee tot een sterke orderdroogte geleid, aldus het bedrijf. Voor de komende jaren had Wagenborg zijn hoop gevestigd op nieuwe orders voor de verdere ontwikkeling van het gigantische Kashagan-veld. Maar omdat de olieprijs nog steeds rond de 60 dollar per vat schommelt, hebben de exploitanten alle investeringen voorlopig uitgesteld.

Ongeveer dertig schepen waren voor het bedrijf actief in de Kaspische Zee. Een deel van de activiteiten en vloot werd eind 2018 overgedragen aan een derde partij, aldus de directie. Of dit vertrek ook de verklaring is voor de forse afschrijving op de waarde van de vloot (-51,6 miljoen euro naar 694 miljoen euro) bij Wagenborg wordt in de jaarrekening niet duidelijk. De directie was ook niet bereid een nadere toelichting te geven op de cijfers.

Chartertarieven

Bij de divisie scheepvaart zag Wagenborg vorig jaar wel duidelijk tekenen van herstel. De omzet steeg bij deze werkmaatschappij met 14 miljoen euro naar 393 miljoen. Vorig jaar verbeterden volgens de directie de vrachttarieven en deze trend heeft zich dit jaar voortgezet.

Dat blijkt ook uit de multipurpose shipping index van Toepfer Transport. Die laat voor de recent afgesloten novembermaand een gemiddeld chartertarief van 7578 Amerikaanse dollar per dag zien. Vorig jaar rond deze tijd lag die huurprijs nog op 7508 dollar per dag. Dat prijsherstel wordt gedreven door een toegenomen transportvraag en de geringe nieuwbouw van schepen, aldus Wagenborg.

Meer sloop

De directie verwacht dat deze tariefstijging in de chartermarkt nog even zal aanhouden, aangezien nieuwe milieuwetgeving zal leiden tot meer sloop van oude scheepscapaciteit. ‘Een groot deel van de Europese vloot is ouder dan 25 of zelfs 30 jaar. Tegelijkertijd worden veel van deze schepen geconfronteerd met noodzakelijke investeringen in ballastwaterbeheersystemen en/of scrubbers. Dit kan de komende jaren leiden tot versnelde sloop van schepen’, aldus Wagenborg in het jaarverslag.

Met zijn gemiddelde leeftijd van de vloot van elf jaar claimt Wagenborg de jongste multipurpose vloot ter wereld te hebben. De 190 veelal kleinere bulk- en stukgoedschepen (capaciteit 2000 tot 23.000 ton) van de rederij bedienen vooral fabrikanten van papier, houtpulp, hout, staal, grondstoffen en landbouwproducten.

Dit jaar heeft Wagenborg naar eigen zeggen verder slechts ‘selectief’ geïnvesteerd in de eigen vloot. Het gaat daarbij om een ‘upgrade’ van oudere schepen  en een enkele nieuwe order (‘Egbert Wagenborg’) bij scheepswerf Koninklijke Niestern Sander. Deze laatste bestelling wordt uit eigen zak gefinancierd.

Dit jaar heeft de Groningse rederij verder gebruikt om zijn ‘reeds omvangrijke’ portefeuille aan langlopende klantencontracten uit te bouwen. Wagenborg wil daarmee zijn aanwezigheid in de spotmarkt verder afbouwen, schrijft de directie.

Als onderdeel van deze strategie nam het bedrijf begin vorig jaar de Finse scheepsmakelaar Helsinki Chartering over. Veel van Wagenborg’s langetermijnklanten zijn gevestigd rond de Oostzee. Via deze overname van de Finse broker wil Wagenborg zijn positie in de Baltische regio aanzienlijk verstevigen.

Warehousing

Uit de jaarrekening blijkt verder dat Wagenborg bij de overige activiteiten in 2018 ook omzetverlies moest incasseren. Scheepsbouw zag de omzet halveren naar 22 miljoen euro, terwijl Warehousing (25 miljoen euro) 13,4% aan inkomsten verloor. Heavy Lift & Crane Rental (44,2 miljoen euro) deed het met een omzetverlies van 14,5% ook slecht vergeleken met 2017. Wagenborg had vorig jaar 2625 medewerkers op de loonlijst staan, van wie 223 in het  buitenland.