In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar sloegen 342 containers overboord toen de ‘MSC Zoe’ over de zuidelijke vaarroute boven de Wadden voer. Een groot deel daarvan spoelde aan op de eilanden met enorme (milieu)schade als gevolg.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) doet onderzoek naar het ongeluk met het containerschip. Begin deze maand waarschuwde de organisatie dat grote schepen gevaar lopen als ze de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden nemen.

Veel rederijen gebruiken deze route omdat het korter is en dus voor hen economisch gunstiger dan de noordelijker gelegen route. Op dit moment krijgen grote containerschepen wel aanwijzingen van de kustwacht, maar is het niet verboden om deze route te kiezen.

Ecologische ramp

Daar moet volgens D66 en CU een einde aan komen. De regeringspartijen willen dat de minister via een noodwet grote containerschepen verbiedt om nog langer van deze route gebruik te maken, zo bleek tijdens Kamerdebatten over deze kwestie die eind vorige week en dinsdagavond werden gehouden.

De economische belangen gaan boven de veiligheid, zo stellen D66 en CU. Het stormseizoen is nu begonnen en op dit moment bestaat dagelijks de dreiging van een ecologische ramp op deze drukbevaren route, waarschuwen zij.

IMO

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat druist het afsluiten van de vaarroute in tegen internationale zeewetgeving. ‘Als een land scheepvaartroutes wil veranderen, moet je daarvoor aankloppen bij de IMO’, aldus een woordvoerder. Nederland moet daarvoor eerst een aanvraag doen bij de maritieme organisatie. Vervolgens moeten alle aangesloten lidstaten zich erover buigen, alvorens de IMO een definitief besluit neemt.

Die redenatie is volgens de Christen Unie te kort door de bocht. Omdat een groot deel van de vaarroute door territoriale wateren loopt, kan de minister wel degelijk actie ondernemen, zo stelt de partij.

‘Als kuststaat kun je op op basis van het VN-zeerechtverdrag extra voorwaarden stellen aan de doorvaart als dat noodzakelijk is vanwege veiligheid, milieurisico’s of kustbescherming’, aldus Van der Graaf. Het Kamerlid roept de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, dan ook dringend op om hier serieus naar te kijken. ‘Dat is volgens ons vooralsnog onvoldoende gebeurd.’

Motie

De partij dient volgende week een motie in met daarin het verzoek aan de minister om de noodwet in te voeren. ‘De waarschuwing van de Onderzoeksraad liegt er niet om. Uit zorg voor de veiligheid en om toekomstige incidenten te voorkomen, vinden wij dat er op die route een vaarverbod voor grote containerschepen moet komen’, zegt Van der Graaf.

Volgens het ministerie van IenW komt de minister zo snel mogelijk met een schriftelijke reactie op de verzoeken vanuit de Kamer.