Zeevarenden werd onder meer gevraagd hoe vaak ze in de afgelopen twee weken hadden afgevraagd of ze beter af zouden zijn als ze dood waren of eraan dachten zichzelf iets aan te doen. Van de bijna zestienhonderd deelnemers antwoordde 12,5% dat ze die gedachten meerdere dagen hadden gehad; 5% antwoordde dat ze de helft van de tijd suïcidale gedachten hadden en 2% zei dat er bijna elke dag mee kampten.

Hoger dan andere sectoren

Volgens de onderzoekers liggen de gevonden percentages duidelijk boven die in andere sectoren. Ze stellen ook dat de kans dat ze binnen zes maanden stoppen met varen duidelijk hoger ligt dan in andere sectoren. Ook de kans dat ze gewond raken of ziek worden tijdens het werk is groter.

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat zeevarenden uit Oost-Europa en de Filippijnen een relatief grote kans lopen om met geweld geconfronteerd te worden tijdens hun werk. Stressfactoren die het vaakst genoemd werden, zijn lawaai, trillingen, hitte, werken in kleine ruimten en eenzaamheid.

Lees ook: ‘Praten over gevoelens is taboe onder zeevarenden’