Deze enquête van The Mission to Seafarers en en The Shipowners’ Club, die elk kwartaal wordt gedaan, peilt de stemming onder zeelieden. Deze keer deden er meer dan 2.500 mee.

Uit het kwartaalrapport blijkt dat er onder de respondenten een wijdverbreide angst bestaat over de gevolgen bij het overtreden van de nieuwe zwavelregels, die na de jaarwisseling reders verplichten op brandstof te varen met een maximaal zwavelgehalte van 0,5%. ‘Dat suggereert dat sommige opvarenden onvoldoende voorbereid zijn op de zwavelcap’, staat in een gezamenlijk persbericht.

In het rapport valt verder te lezen dat veel deelnemers van het onderzoek bang zijn dat incorrecte of incomplete data, in combinatie met strengere inspecties, kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging door de autoriteiten.

Gevangenisstraf

In sommige landen kunnen overtredingen resulteren in zware boetes en zelfs gevangenisstraffen. Ook kan een schip aan de ketting worden gelegd.

Uit de enquête blijkt verder dat scheepseigenaren die investeren in trainingen gelukkiger personeel hebben. Daarnaast, zo benadrukt het onderzoek, is met het oog op de nieuwe regelgeving en de daarbij behorende verantwoordelijkheden belangrijk dat zeelieden vertrouwen hebben in eigen kunnen.