Uit de bevindingen blijkt dat schepen met een vergelijkbare afmeting als de Zoe, met een capaciteit van 19.224 teu, door een combinatie van getij, golven en wind de zeebodem zouden kunnen raken, aldus een woordvoerster van de OVV.

Waarschuwing aan reders

Het risico wordt dermate groot geacht, dat per direct een waarschuwing is afgegeven aan de kustwacht, de reders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om de vaarroute die bekendstaat als verkeersscheidingsstelsel Terschelling-German Bight ten noorden van de Waddeneilanden.

Uit voorlopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt dat de schepen hier bij bepaalde omstandigheden grote domp- en slingerbewegingen kunnen maken, waardoor de afstand tussen het schip en de bodem te klein wordt.

Vaarverbod niet aan de orde

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat een vaarverbod onder bepaalde weersomstandigheden momenteel niet aan de orde is. Wat voor schepen waar mogen varen, is iets dat internationaal wordt bepaald.

Wel is de kustwacht gevraagd de scheepvaart op de hoogte te stellen van de risico’s, onder meer door deze op te nemen in de kaarten die door de scheepvaart worden gebruikt. Ook zullen schepen die bij slecht weer in de buurt komen, nog eens extra worden gewaarschuwd.

Lading ‘MSC Zoe’ spoelt nog steeds aan

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen honderden containers overboord van de ‘MSC Zoe’ die op dat moment ten noorden van de Waddeneilanden voer. Van de 342 containers zijn er nog tientallen vermist.

Veel spullen daaruit kwamen terecht op nabije stranden en spoelen daar nog steeds aan. Ook vissers vinden nog regelmatig rommel hiervan in hun netten. Tal van natuurorganisaties maken zich zorgen over de route en willen dat het containervervoer duurzamer wordt en minder risico’s oplevert.

Eerder meldde tv-programma Zembla al dat het containerschip in die bewuste nacht de zeebodem raakte. MSC heeft laten weten zijn schepen niet meer over de zuidelijke route bij de Waddeneilanden te varen, maar te kiezen voor de meer noordelijk gelegen route. Naar verwachting wordt het eindrapport naar aanleiding van de overboord geslagen containers in het voorjaar van 2020 gepubliceerd.

Lees ook: ‘MSC Zoe raakte zeebodem boven Wadden voor containerramp’