ONE ontstond vorig jaar door samenvoeging van de containeractiviteiten van drie Japanse rederijen, MOL, K Line en NYK. Het bedrijf begon op 1 april 2018 en boekte in het eerste jaar van zijn bestaan een verlies van ruim een half miljard dollar. Aanloopproblemen en moeilijke marktomstandigheden duwden het fusiebedrijf destijds diep in het rood.

De weg omhoog

Uit de resultaten over het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat voor de Japanners op 1 april 2019 begon, bleek al dat het bedrijf de weg omhoog had gevonden. Het zette toen een winst in de boeken van 5 miljard dollar. In het voorbije kwartaal deed ONE daar dus een flinke schep bovenop.

De rederij behaalde in het afgelopen kwartaal niet alleen een hogere winst, maar ook een hogere omzet. De teller kwam uit op 3,11 miljard dollar, tegenover 2,96 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

‘De behaalde winst komt nagenoeg overeen met de voorspellingen. Tarieven en volumes hebben niet aan de verwachtingen voldaan, vooral door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en een verslechtering van de balans van vraag en aanbod in Europa. Daar staat tegenover dat kostenreductie en lagere bunkerprijzen positief hebben bijgedragen aan de resultaten’, schrijft het bedrijf in een toelichting op de cijfers.

Winstwaarschuwing

Tegelijk met de presentatie van de resultaten over het voorbije kwartaal, kwam ONE met een winstwaarschuwing. Aanvankelijk hadden de Japanners voor het gehele boekjaar 2019, dat dus eindigt op 31 maart 2020, een winst van 90 miljoen dollar geprognotiseerd. Die verwachting is nu teruggeschroefd naar 60 miljoen.

Het bedrijf had dus sowieso al verwacht een verlies te draaien in de tweede helft van het gebroken boekjaar 2019, maar begrootte dit verlies aanvankelijk op 38 miljoen dollar. Dat is nu bijgesteld naar 66 miljoen. Ook de verwachte omzet over deze periode is naar beneden geschroefd, van 6,3 naar 6,1 miljard dollar.

Reden van de winstwaarschuwing is de verwachte afkoeling van de economie. Het bedrijf heeft daarom zijn prognose over de tarieven op de spotmarkt verlaagd. Om in te spelen op deze ontwikkelingen wil de rederij capaciteit uit de markt halen. Dit moet vooral gebeuren op de routes tussen Azië en Europe en tussen Azië en Noord-Amerika.