De ambities van de Maersk is om in 2050 een volledig CO2-neutrale vloot te exploiteren. Dat doel kan alleen worden gehaald als het bedrijf rond 2030 overschakelt op duurzame brandstoffen.

De drie alternatieven waar het bedrijf zich op gaat focussen, zijn alcohol (ethanol en methanol), biomethaan en ammoniak. ‘Het is te vroeg om andere alternatieven volledig uit te sluiten, maar we zijn ervan overtuigd dat deze drie de juiste brandstoffen zijn om ons zeker voor 80% op te richten. Voor de resterende 20% onderzoeken we andere opties’, zegt chief operating officer Søren Toft.

Transportkosten

Uit de studie blijkt verder dat de transportkosten zullen stijgen. Niet alleen omdat reders moeten investeren om hun schepen om te bouwen, maar vooral omdat de nieuwe brandstoffen naar verwachting aanzienlijk duurder zijn dan stookolie.

De technische aanpassingen van de vloot vallen volgens Maersk overigens in het niet bij de uitdaging om de brandstoftransformatie in alle havens te bewerkstelligen. Dit is nodig zodat er wereldwijd voldoende duurzame brandstoffen voorhanden zijn.

‘De eerste CO2-neutrale schepen moeten over elf jaar al gaan varen. Deze ‘game changer’ vereist nauwe samenwerking en gezamenlijke actie van onderzoekers, autoriteiten, technici, investeerders, klanten en energieleveranciers’, aldus Toft.