Dat bleek deze week op een speciale ontbijtsessie waar het Havenbedrijf Amsterdam de logistieke voordelen van de haven als logistieke hub (compacte schaal, lagere kosten, snelle afhandeling, een nieuwe zeesluis, geen congestie en maatwerk) meer onder de aandacht wilde brengen van vooral marktpartijen in de drukke Rotterdamse zeehaven.

Misconcepties

Uit de twee onderzoeken, die het Amsterdamse havenbedrijf door Panteia en WSP heeft laten uitvoeren, blijkt dat Amsterdam voor die ambitie als containerhub wel een aantal ‘belangrijke misconcepties in de markt moet wegnemen’.

Het gaat daarbij onder meer om ‘vertraging door de zeesluis, voorrang voor olietankers en onvoldoende besef van competitiviteit met betrekking tot de kosten’, aldus de onderzoekers.

Corridorfunctie

Verder dient de Amsterdamse haven van WSP en Panteia de corridorfunctie naar Noord- en Midden-Nederland ‘te vergroten’ en moet die rol beter worden aangesloten op andere vervoerscorridors.

Bij de aanbevelingen worden tevens een ‘aantrekkelijk en betrouwbaar intermodaal netwerk’ genoemd en zou de Amsterdam havengemeenschap ‘de substantiële kostenvoordelen’ in het achterlandvervoer naar Noord- en Midden-Nederland ‘breder moet uitdragen’.