Dat blijkt uit een Duits inspectierapport dat in handen is van onderzoeksprogramma Zembla. Het mankement aan de zogeheten Voyage Data Recorder (VDR) kan een belemmering vormen voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp met het containerschip.

Het defect kwam aan het licht tijdens een controle door de Havendienst in de Bremerhaven. De inspecteurs constateerden dat de VDR ‘niet zoals vereist’ is. Het systeem slaat real-time gegevens op, zoals de snelheid en diepgang van een schip en de communicatie op de brug. Maar ook wanneer de kapitein van de ‘MSC Zoe’ doorkreeg dat zijn schip containers verloor en ook of hij dat tijdig meldde.

Strafbaar feit

Onder meer uit een berekening van de Nederlandse Kustwacht blijkt dat het schip al boven Terschelling honderden containers kwijtraakte terwijl de kapitein pas uren later bij het Duitse Borkum een eerste melding deed. Als dat het geval is, begaat de kapitein een strafbaar feit.

Uit het rapport valt verder op te maken dat de bemanning onvoldoende rust kreeg en dat de brandveiligheid niet op orde was.

Reactie MSC

Rederij MSC verwijst in antwoord op vragen van Zembla ‘naar de autoriteiten aan wie de apparatuur is overgedragen’. Op de vraag wanneer de kapitein het containerverlies meldde, verklaart MSC dat de kapitein ‘dit rapporteerde zodra hij ervan op de hoogte was.’

Het Openbaar Ministerie wil gedurende het onderzoek geen mededelingen doen. Dat geldt eveneens voor de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) die de toedracht van de ramp onderzoekt.

Miljoenenschade

In de nacht van 1 op 2 januari vielen er 342 containers overboord van de ‘MSC Zoe’. De lading viel van het schip ten noorden van de Waddeneilanden en veroorzaakte daar veel schade. Het Rijk, gemeenten en natuurbeheerders hebben samen in totaal 3,35 miljoen euro geclaimd bij MSC, waarvan de rederij nog bijna 2 miljoen euro moet betalen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voert momenteel gesprekken met de rederij over de verdere afhandeling van de schadeclaims en de bergingsoperatie. In totaal is MSC zo’n 35 miljoen euro kwijt aan de afwikkeling van de containerramp.