De maatregel, die per 1 januari 2020 wereldwijd ingaat, houdt in dat scheepsbrandstoffen nog maximaal 0,5% zwavel mogen bevatten, tegenover 3,5% nu. Schepen zullen daardoor schoner moeten varen, wat de nodige kosten met zich meebrengt.

India heeft de ambitie om het zeetransport over de binnenlandse routes en langs de kust te vergroten. De regering van het land vreest dat als de kosten voor rederijen volgend jaar stijgen, er juist meer vracht per truck en over het spoor wordt vervoerd.

IMO-normen

‘We zullen daarom niet aandringen op de implementatie van de IMO-normen voor schepen die in binnenlandse wateren varen – in binnenwateren of alleen langs de Indiase kust – om de totale logistieke kosten onder controle te houden’, aldus de woordvoerder.

Eerder kondigde Indonesië aan dat het de aanstaande ‘zwavelcap’ niet zou handhaven. Het land draaide echter snel zijn positie bij, nadat verschillende partijen scherpe kritiek uitte op de houding van Jakarta.