De omzet ligt wel hoger, gevoelig hoger zelfs dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Toen ging het om 81,7 miljoen dollar, nu om 99,5 miljoen. Het lagere winstcijfer is dan ook vooral toe te schrijven aan hogere afschrijvingen, waardeverminderingen van de activa en aan meer financieringskosten.

Verwachtingen

Exmar verwacht wel een beter resultaat over het huidige semester, vooral omdat de rederij dan de eerste inkomsten verwacht uit de verhuur van de drijvende lng-fabriek Tango aan het Argentijnse YPF. Tevens kan het bedrijf de inkomsten inschrijven voor de recente verkoop van haar, volledig met eigen middelen gebouwde, drijvende vergassingseenheid aan het Chinese CSSC Shipping

Dat levert Exmar 155 miljoen dollar op. De rederij heeft deze unit wel meteen in leasing genomen, zodat het CSSC Shipping zelf 189,7 miljoen moet betalen, maar dan gespreid over tien jaar. Momenteel voert Exmar er opdrachten mee uit voor Gunvor.

Lpg-vloot

Het bedrijfsresultaat van de lpg-vloot steeg in het eerste semester van dit jaar naar 4,3 miljoen dollar, veel meer dan de 1,9 miljoen een jaar eerder. Dit is voornamelijk het gevolg van de record lpg-export vanuit de Verenigde Staten, dankzij de verhoogde productie van schaliegas en de uitbreiding van het aantal terminals. Bovendien nam de vraag vanuit Azië toe.

In opdracht van Exmar bouwt de Chinese scheepwerf Jaingnan momenteel twee nieuwe mammoettankers met een capaciteit van 88.000 kubieke meter, die lpg zullen gebruiken als brandstof.

Exmar gewaagt van het begin van een nieuw tijdperk voor zichzelf én voor de sector. De twee nieuwe schepen hebben al een langetermijn-chartercontract met het Noorse Equinor, vanaf hun oplevering in 2021.

Zwavelcap

De rederij voelt zich ook gereed voor de nieuwe IMO-regelgeving, dankzij een combinatie van nieuwbouw en het inbouwen van scrubbers in haar midsize vloot. Deze vloot is voor 90% geboekt voor de resterende maanden van 2019 en voor volgend jaar zou er al een ‘aanzienlijke dekking’ geboekt zijn aan ‘verbeterde’ tarieven.