Het gaat om 420.000 ton, aangekocht tegen een prijs van 447 dollar per ton. Omdat deze brandstof bijna 12% duurder is dan de tot nog toe toegelaten brandstof, heeft de rederij een kredietlijn van 100 miljoen dollar in het leven geroepen, zodat de aankoop geen invloed heeft op de balans. Ze heeft hiervoor ook een gespecialiseerd aankoopteam samengesteld.

Euronav gebruikt de ‘Oceania’, een tankschip uit 2003 met een draagvermogen van 441.585 ton, als opslagunit voor de brandstof. Het schip zal later deze maand een strategische positie innemen nabij Singapore.

Leveringszekerheid

‘Deze aankoop van zwavelarme brandstof biedt onze stakeholders diverse voordelen, zoals zekerheid omtrent de herkomst van de brandstof, compatibiliteit en betrouwbaarheid’, zegt ceo Hugo De Stoop.

‘De brandstofstock zorgt ervoor dat we in onze behoefte voorzien in de eerste periode na invoering van de nieuwe regels. Het zou ook bescherming moeten bieden tegen tekorten op de brandstofmarkt, tegen ondermaatse kwaliteit van conforme brandstoffen en tegen ongewenste prijspieken.’ Volgens De Stoop heeft Euronav ook al de basis gelegd voor goede, rechtstreekse B2B-relaties in het kader van toekomstige brandstofaankopen.’

De investeringen maken volgens de topman deel uit van een bredere, langetermijnstrategie op het vlak van bunkeraankopen. Die zijn hoofdzakelijk gericht zijn 0,5% zwavelarme brandstof, niet op gemengde olieproducten.

Scrubbers

Euronav blijft ook de mogelijke retrofitting van scrubbers op een deel van zijn vloot overwegen, meer precies van mammoettankers die niet van het ecotype zijn. Het grootste deel van de grootste tankers van Euronav is wel van het ecotype. De rederij gaat ervan uit dat ze ook na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving nog steeds volop kan profiteren van de voordelen van scrubbers.