Ook de overslag van granen (+21%) liet een forse stijging zien, meldt het havenbedrijf. Het totale volume aan droge bulklading voor de haven over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar kwam daardoor uit op 17,8 miljoen ton.

Ook het containervervoer (+35%) liet een stevige stijging zien door de komst van een shortsea-lijndienst van Samskip op Engeland. Tegenover deze positieve ontwikkelingen stonden dalingen in het overslagsegment stukgoed (-20%).

Kolen

De steenkooloverslag, die de laatste jaren een sterke daling had laten zien, profiteerde dit voorjaar van de export en ‘gunstige prijsomstandigheden naar niet-traditionele markten, zoals India en het Middellandse Zeegebied’, aldus Havenbedrijf Amsterdam. ‘Naar verwachting is dit niet structureel’, stelt de beheerder verder.

Tevens wijst de directie op het feit dat de Amsterdamse kolenoverslag vorig jaar flink daalde doordat de afvoer naar het Duitse achterland ernstig was gehinderd door de aanhoudende lage waterstand op de Rijn. Daardoor zit er voor dit jaar een vertekening in de kolenoverslag, aldus het havenbedrijf.

IJmuiden

De overslag van alle zeehavens in het Noordzeekanaalgebied (behalve Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) kwam uit op 54,1 miljoen ton, een groei van 7%. De meeste havens kenden daarbij een duidelijke groei. Slechts Zeehaven IJmuiden en Zaanstad kenden een slecht voorjaar.

IJmuiden, dat ook de exploitatie van de haven van Beverwijk voor zijn rekening gaat nemen, zag de overslag met meer dan 12% krimpen naar 8,5 miljoen ton, terwijl de kleinere gemeentehaven van Zaanstad met een tonnage van 72.000 ton zo’n 13% aan volume verloor. De grootste winst (+23%) was er voor de haven van Beverwijk, dat over de eerste zes maanden van het jaar de overslag zag groeien naar 350.000 ton.

Havenbedrijf Amsterdam verwacht dat de groei in de natte bulk (benzine) verder zal doorzetten in de tweede helft van het jaar door de gunstige omstandigheden in de markt. ‘Ook verwachten we een verdere groei in het segment general cargo, waaronder containers’, stelt topman Koen Overtoom van het  havenbedrijf.  JV