Hoe happy ben je in het algemeen op zee? Hoe blij ben je met de werkdruk? Hoe tevreden ben je met je salaris? Deze en nog zeven (werk)gerelateerde vragen werden door de onderzoekers verspreid onder duizenden opvarenden van diverse soorten scheepstypes. De respons van meer dan tweeduizend zeelieden resulteerde in het The Seafarers Happiness Index.

Conclusies: wie een gelukkig leven op zee wil, kan het beste gaan werken op een baggerschip. Crewleden van drogebulk-, container- en tankschepen scoren met een 6,3 op de Happiness Index een fractie boven het gemiddelde van alle respondenten (6,27). De bemanning van veerboten en cruiseschepen kwam uit op het laagste puntenaantal. Dat gelukscijfer kwam uit op 5,3 van de maximale 10 punten die konden worden behaald. Het gelukscijfer van de baggeraars wordt vreemd genoeg niet vermeld.

55-plussers

Leeftijd speelt ook een belangrijke rol in hoe gelukkig zeelieden zijn met hun leven op het water. De jongste leeftijdscategorie (16-25 jaar) is de gelukkigste groep met een zeer hoge score van 7,9. De categorie 25-35 jaar scoorde met een 5,8 belabberd. Ook de 55-plussers zijn meer dan gemiddeld happy.

De bevraagde opvarenden wijzen een aantal zaken aan die ten koste gaan van het plezier in het werk: het te laat betalen van salaris wordt in het rapport aangemerkt als een steeds groter wordend probleem.

Weinig begrip

Ook klagen de geënquêteerden over het gebrek aan walverlof en de toenemende werkdruk vanwege de steeds kleinere crews aan boord. Dat kantoorpersoneel aan de wal weinig begrip toont voor problemen aan boord is voor zeelui eveneens een grote bron van frustratie.

Laat het bovenstaande voor iedere ongelukkige zeebonk een wake-up call zijn: het leven van een cruisematroos is niet grandioos, op een veerboot ga je langzaam dood en een baggerbaan geeft een gelukkig zeemansbestaan.