Formeel gaat het om een verlenging van een aantal wijzigingen, die al bijna tien jaar van kracht zijn. Het systeem houdt in dat scheepseigenaren bij wijze van belasting een vast bedrag per ton scheepsruimte betalen in plaats van vennootschapsbelasting. In de praktijk leidt dat meestal tot een spectaculaire verlaging van de belastingdruk tot enkele procenten in plaats van 25% winstbelasting.

150 miljoen euro

Tien jaar geleden werd de regeling uitgebreid tot bedrijven die zich bezighouden met scheepsmanagement. Daarnaast ging het tarief voor grote schepen fors omlaag en vielen voortaan ook kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen eronder. In een evaluatie van de regeling door Panteia in 2014 werd geschat dat de regeling de schatkist zo’n 150 miljoen euro per jaar kost.