Het Amerikaanse commandocentrum waar het Midden-Oosten onder valt, beklemtoonde via een woordvoerder, ‘dat de wereldeconomie drijft op handel en de vrije doorgang van goederen. Alle landen moeten dit vitale onderdeel van welvaart op de wereld beschermen en handhaven’, aldus kapitein Bill Urban van het U.S. Central Command.

Straat van Hormuz

Hij sprak nadat dinsdag volgens anonieme Amerikaanse militairen Iran had geprobeerd met drie schepen een onder Britse vlag varende tanker in de Straat van Hormuz de doorgang te beletten. De Iraanse vaartuigen zouden zijn vertrokken toen een Brits fregat zich dreigend opstelde. Teheran betwist dit verhaal en stelt dat er enkel patrouilleboten op pad waren die niemand blokkeerden.

Halverwege afgelopen maand werden in de Golf van Oman een Japanse en Noorse tanker getroffen door branden, nadat ze met projectielen waren bestookt. Iran stelt hier niets mee te maken te hebben. De tankers werden belaagd toen de Japanse premier Teheran bezocht.