Onder andere Nieuwsblad Transport meldde op basis van maandag beschikbare data dat de in Thetis gemonitorde bijna 11.000 schepen vorig jaar 152,2 miljoen ton CO2 hebben uitgestoten. Dat werd dinsdag met ongeveer achttien miljoen ton neerwaarts bijgesteld nadat gebleken was dat de uitstoot van drie ferries in miljoenen tonnen in plaats van tonnen in het systeem terecht was gekomen.

Daardoor was het drietal maandag op papier goed voor 18,688 miljoen ton aan CO2-emissie, waar dat 18.688 ton had moeten zijn. Na correctie daalde de totale hoeveelheid dinsdag van 152,2 miljoen ton tot 134,2 miljoen ton. Woensdag is het totaal echter opnieuw bijgesteld, deze keer met 1,4 miljoen opwaarts tot 135,6 miljoen ton.

Meer aanpassingen

De beheerder, de European Maritime Safety Agency, zegt in een toelichting op de site dat de data dagelijks aangepast kunnen worden als bedrijven aan de hand van een geverifieerde opgave kunnen aantonen dat de gegevens niet kloppen. Het heeft er alle schijn van dat de komende periode meer aanpassingen zullen volgen. Zo bleek er een olietanker in het systeem te staan, die vorig jaar meer dan een miljoen uur op zee zou hebben doorgebracht.

Aan de totstandkoming Thetis is jarenlang gewerkt en de data zijn deze week voor het eerst openbaar geworden. De invoering van het registratiesysteem moet helpen om de klimaatdoelstelling van de International Maritime Organization, halvering van de CO2-uitstoot door de zeescheepvaart uiterlijk in 2050, dichterbij te brengen.

Lees ook: Containervaart blijkt de grootste vervuiler