In de nacht van 1 op 2 januari vielen er 342 containers van het schip ‘MSC Zoe’. Dit gebeurde ten noorden van de Waddeneilanden. Een aantal containers en hun inhoud spoelden aan op diverse eilanden en op het vaste land. Het zorgde voor schade en vooral voor veel kosten bij bedrijven en overheden die de rommel moesten opruimen.

3200 ton

De totale massa van de verloren lading, inclusief containers, is 3200 ton. Tot en met 17 juni was daarvan 2383 ton gevonden in Nederland en Duitsland, zowel in het water als op het land. Van de 342 containers zijn er 295 gevonden, of in ieder geval, delen ervan.

Daarin is een klein deel van de in Duitsland geborgen lading, die nog moet worden gewogen, niet meegenomen. ‘Ook ontbreekt in dit getal nog een schatting van datgene dat door anderen van de stranden is meegenomen en in de eerste dagen wel is afgevoerd, maar niet is gewogen en geregistreerd’, schrijft Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Gevaarlijke lading

Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Eén van deze containers is gevonden. Deze bevatte lithium-ion batterijen. ‘Maar de inhoud van de andere (dibenzoylperoxide) bleek niet langer in of rond de bewuste containers aanwezig’, valt te lezen in de brief.

Volgens een analyse van Rijkswaterstaat ligt deze vracht waarschijnlijk in het Duitse deel van de Noordzee. Ook zou de lading weinig schadelijke gevolgen hebben voor het milieu, waardoor in Nederland niet meer naar deze container wordt gezocht.

Eerdere berichten in de media meldden dat de bergingsoperatie volledig zou zijn gestopt. Dat is volgens Van Nieuwenhuizen niet juist. De zoektocht naar andere containers blijft doorgaan.

Schadeclaim

Diverse overheden en natuurbeherende organisaties hebben inmiddels een schadeclaim ingediend, vanwege kosten die ze hebben gemaakt bij het opruimen van de lading en het herstellen van de schade. Twintig verschillende partijen claimen in totaal 3,35 miljoen euro van MSC of van diens verzekeraar.

De grootste claim komt van het Rijk: 2,64 miljoen euro. Gemeenten en beherende organisatie hebben de overige 710.000 euro geclaimd. Daar zit ook de rekening bij van de vijf gemeenten van de betreffende Waddeneilanden. Zij claimen gezamenlijk 280.000 euro.

Te traag

Rijkswaterstaat regelt de schade-afhandeling en heeft de claims medio mei ingediend bij MSC. Die heeft laten weten enkele weken nodig te hebben om de claims te beoordelen. De minister vindt het allemaal te traag gaan en eist snelle actie van de rederij.

‘Ik ben van mening dat MSC inmiddels voldoende tijd heeft gehad voor een adequate beoordeling van de ingediende claims en verwacht nu snel daadwerkelijke uitbetaling door MSC. Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewandelen om te bewerkstelligen dat claims worden betaald.’ Welke stappen ze overweegt, wordt niet gemeld.

Aansprakelijkheid

Volgens verzekeringsdeskundige Cor van Maurik van BRR Schadeverzekeringen is er maar één optie voor Van Nieuwenhuizen: naar de rechter stappen. Als de bewindsvrouw dat daadwerkelijk doet, wordt het waarschijnlijk een kwestie die zich jarenlang voortsleept.

In hoeverre MSC aansprakelijk is, is nog niet duidelijk. Als de rederij zich beroept op zijn aansprakelijkheidsbeperking volgens het Londense Limitatie Verdrag, kan het bedrag dat de rederij moet betalen, wellicht flink worden beperkt.

MSC heeft echter kort na het incident aangegeven de opruimkosten volledig te vergoeden. Toch is het Rijk in januari al een strafrechtelijk onderzoek gestart. Daarmee zou een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van MSC kunnen worden voorkomen.

Vissers

Naast overheden en natuurbeheerders hebben ook diverse vissers een claim ingediend. Een aantal van hen zou inmiddels zijn bezocht door een vertegenwoordiger van de rederij. Eén visser zou daadwerkelijk al een bedrag hebben ontvangen. Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk.