‘De proef bewijst dat CO2-arme oplossingen voor de scheepvaart mogelijk zijn, in technische en operationele zin’, concludeert operationeel directeur Søren Toft van Maersk. De lading op het schip was van kledingketen H&M, die zich als doel heeft gesteld klimaatneutraal te zijn in 2040. Het schip voer op twee verschillende, uitstootvrije mengsels van 7 en 20% frituurvet. Aan het mengsel werd reguliere scheepsbrandstof toegevoegd.

‘Mette Maersk’ heeft volgens de rederij vijftienhonderd ton CO2 en twintig ton zwavel minder uitgestoten dan wanneer het op reguliere brandstof zou hebben gevaren. Dat is gelijk aan de jaarlijkse emissie van tweehonderd huishoudens of driehonderd autoreizen rond de wereld. De retourreis naar China volgde op een testperiode, waarbij ook Nederlandse partijen waren betrokken.

Frituurvetdienst

De Denen gaan de ‘frituurvetdienst’ aanbieden aan klanten. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Verladers die hun goederen duurzamer willen laten vervoeren, betalen meer. Wat het prijsverschil precies is, is niet duidelijk. Maar Toft ziet dat niet als een probleem. Volgens hem zijn klanten wel bereid dat extra geld te betalen.

Maersk is naar eigen zeggen de eerste containerrederij die een dergelijk duurzaam maritiem transport aanbiedt. De Denen overwegen om de minder vervuilende brandstof ook in andere schepen te gebruiken. De mate waarin dat gebeurt, hangt echter af van de marktvraag.

Zwavelcap

De scheepvaart moet vanaf 1 januari 2020 voldoen aan strengere internationale klimaat- en milieuregels. Deze schrijven voor dat rederijen alleen nog brandstoffen mogen gebruiken met een zwavelgehalte van maximaal 0,5%. Een andere optie is het laten installeren van scrubbers. Voor de lange termijn gelden nog strengere uitstootregels.