Dus Maersk profiteert van de klimaatsverandering waaraan deze reder, net als heel veel collega’s, heeft bijgedragen met scheepsmotoren die nog altijd massa’s rotzooi in de atmosfeer uitstoten. Denken de Denen nou echt dat de laatste ijsbeer op zijn langzaam wegdrijvende schots spontaan met een vlaggetje zou staan te zwaaien naar één van de containergiganten die zich door de almaar dunnere ijslaag komt ploegen?

Ik ging nog eens zitten nadenken. Sommigen vinden dat één van mijn vervelendste eigenschappen, omdat het meestal tot nuancering en relativering leidt. Zo ook in dit geval. Na enig gepieker kwam ik tot de volgende conclusie. De scheepvaart moet schoner worden: waar. Soms is de zeeroute via de Arctische zee aanzienlijk korter: waar. Per saldo wordt de vervuiling door schepen dus verminderd per eenheid vervoerd gewicht: waar. In dat geval is er dus weinig op tegen van die kortere route gebruik te maken, nu die zich heeft geopend. Een geldige slotsom van een niet eens zo ingewikkelde logische redenering.

Maar ik ben nog niet klaar met denken. Hoe zullen de vaarschema’s van Maersk in Europa en Zuidoost-Azië er straks uit komen te zien? Als er in beide regio’s hubs worden aangewezen waar feederverkeer moet worden afgewikkeld, neemt de efficiëntie in ton/mijlprestatie misschien wel af. Dat zal aan de vergadertafels in Kopenhagen ook wel eens aan de orde zijn gesteld. Er zal ook gebunkerd moeten worden. Dit kan in het Europese geval nog steeds in Rotterdam gebeuren, maar als je aan Aziatische kant Singapore blijft aanlopen, wordt je poolroute nauwelijks korter in vergelijking met de huidige route via de Straat van Malakka.

Afijn, zo kun je elk idee de grond in boren op basis van feiten die nog maar amper beschikbaar zijn. We moeten eerst maar eens zien wat de Arctische proef van Maersk oplevert. Het is welbeschouwd een interessant experiment, en ik zal de ijsbeer niet zijn die zegt: blijf van mijn schots af. Als het zo moet verhuis ik wel naar Siberië. Daar hebben ze best lekker eten.

Lees ook: Maersk wil deze zomer via Noordpool varen