Dat meldt de projectorganisatie van Clinsh, een Europees consortium dat schoon binnenvaartvervoer promoot van Nederlandse, Belgische, Duitse en Engelse publieke en private organisaties.

Het project wordt ondersteund door het Europese Life-fonds en er is 8,5 miljoen euro voor beschikbaar. Met het nieuwe zestal komt het totaal op 41. De schepen zijn geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding.

Vergoeding

Op alle schepen die deelnemen aan de praktijkproef wordt meetapparatuur geplaatst, waarna continu de uitstoot aan boord gemeten wordt. De schepen die deelnemen aan het Clinsh-project maken gebruik van verschillende motoren, brandstoffen en van duurzame technieken zoals katalysatoren en roetfilters.

De deelnemende schippers kunnen een vergoeding krijgen van maximaal de helft van de kosten van aanpassingen aan hun schip. De verzamelde data worden gebruikt om duidelijk te krijgen wat de milieuwinst is van de diverse technieken om emissies van broeikasgassen terug te dringen.