Ammoniak (NH3) heeft volgens onderzoeksleider Niels de Vries een hogere energiedichtheid dan waterstof (H2) en kan op een veel hogere temperatuur worden opgeslagen, ongeveer minus twintig tegen minus 250 graden Celsius. Bovendien wordt ammoniak op grote schaal geproduceerd, ongeveer 180 miljoen ton per jaar. Het grootste deel daarvan wordt verwerkt tot kunstmest.

Voorwaarde

Voorwaarde is wel dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) wordt gereduceerd, bijvoorbeeld door een katalysator toe te passen. Daarnaast moeten er uitgebreide maatregelen genomen worden voor een verantwoorde omgang met de gevaarlijke en giftige stof.

Volgens De Vries kan dat omdat een zeeschip een gesloten en professioneel systeem is. ‘Ik zou ammoniak zeker niet aanraden als brandstof voor personenauto’s, maar voor een schip is het heel goed te organiseren’, zegt hij.

Artikel loopt door onder afbeelding

Een mogelijke toepassing is een tanker die zelf ammoniak vervoert. Zo zou een schip een deel van zijn eigen lading kunnen gebruiken als brandstof. Dat gebeurt ook met een bepaalde types LNG-tankers, waarbij de zogenoemde boil-off van het vloeibare aardgas in de scheepsmotor wordt verstookt. Volgens De Vries wordt ongeveer 10% van de wereldproductie van ammoniak over zee vervoerd.

Termijn

Volgens de onderzoeker is de toepassing van een zogenoemde brandstofcel op papier veruit het meest efficiënt, maar is daar nog veel onderzoek voor nodig. Daarom zou voor een overgangsperiode een gewone verbrandingsmotor de beste optie zijn. Maar ook dat gaat nog wel even duren, denkt de onderzoeker. Gevraagd naar een realistische termijn waarop het eerste schip op ammoniak zou kunnen varen, zegt hij ‘een jaar of tien’.