Het vermoeden is dat de bedrijven twee schepen in januari 2018 hebben laten vertrekken uit de haven van Harlingen met als bestemming Turkije. Dit zou zijn gebeurd met de intentie om de schepen daar te laten slopen. Het ging om een zeeschip en een sleepboot. Volgens het OM moeten schepen die worden gesloopt, beschouwd worden als gevaarlijk afval.

Dit mag alleen naar Turkije geëxporteerd worden wanneer er vooraf toestemming is gevraagd aan de autoriteiten van betrokken landen. Dat is hier niet gebeurd, denkt het OM. Eén bedrijf en twee personen hebben daarnaast vermoedelijk valse documenten opgemaakt, die verhullen dat de schepen naar Turkije zijn gebracht om daar te laten slopen.

Onderzoek

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Milieuteam van de Zeehavenpolitie uit Rotterdam, is gestart naar aanleiding van een signaal van de Inspectie voor leefomgeving en Transport (ILT). Bij de doorzoekingen van de woningen en de bedrijfspanden is administratie in beslag genomen.

Het OM beschouwt sloopschepen als gevaarlijk afval, omdat ze vaak volop gevaarlijke stoffen als bunker- en smeerolie, pcb’s en asbest bevatten. Export mag alleen na toestemming van de betrokken landen.