Op de 74ste bijeenkomst van de Marine Environment Protection Committee, MEPC 74 in het jargon, zijn wel voor een een aantal scheepstype in principe bindende afspraken gemaakt. Zo moeten nieuw gebouwde containerschepen waarschijnlijk al vanaf 2022 tot 50% efficiënter zijn. Eerder was de doelstelling nog 30% in 2025. Andere nieuwe schepen waaronder gastankers en cruiseschepen met een hybride aandrijving zouden tegen 2022 tot 30% efficiënter moeten zijn.

Nog niet definitief

Die besluiten zijn nog niet definitief en zullen verder uitgewerkt worden op twee extra vergaderingen vóór MEPC 75, die in het voorjaar van 2020 op de agenda staat. Volgens de Amerikaanse International Council on Clean Transportation (ICCT), die het dieselschandaal bij Volkswagen aan het licht bracht, leveren de overeengekomen maatregelen een besparing op de CO2-uitstoot door de zeescheepvaart op van 2% tot 2050.

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het gebrek aan concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door de maritieme sector te reduceren en wijzen erop dat er nu al technologie beschikbaar is, waarmee toekomstige doelstellingen gehaald kunnen worden. Onder meer Greenpeace vindt dat er veel strengere doelen moeten worden geformuleerd.

Gebrek aan vooruitgang

Maar ook ’s werelds grootste containerrederij, Maersk, is ontevreden over ‘het gebrek aan vooruitgang’. Tegenover de Deense site ShippingWatch zei ‘klimaatwoordvoerder’ John Kornerup Bang teleurgesteld te zijn dat er voor de korte termijn geen besluiten zijn genomen. Hij wees erop dat de volgende MEPC pas over een jaar wordt gehouden. ‘Maar het is nu tijd om concrete stappen te zetten om de emissies uiteindelijk tot nul te reduceren’, aldus de Maersk-woordvoerder.