De ‘Front Altair’, die nafta aan boord heeft, ligt voor anker van de de haven van Khor Fakkan in Sharjah, een van de zeven emiraten. De Japanse ‘Kokuka Courageous’, die methanol vervoert, ligt een klein stukje zuidelijker bij Fujairah, eveneens in Sharjah. Bernhard Schulte Shipmanagement, die het laatste schip beheert, verwacht de lading in een ander schip over te kunnen slaan als het onderzoek naar de schade is afgerond.

Volgens de Duitse scheepsbeheerder blijven de 21 bemanningsleden van de ‘Kokuka Courageous’ aan boord en zijn ze ‘veilig en wel’. Ze waren na de aanval van vorige week van boord gehaald door een Amerikaans marineschip, maar later weer naar het schip teruggebracht. De bemanning van de ‘Front Altair’, die na de aanval in veiligheid werd gebracht door Iraanse vaartuigen, is per vliegtuig naar huis vertrokken.

Doos van Pandora

Het incident jaagt de spanning in de Golfregio verder op. Zoals bekend, hebben de Amerikanen zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat het dubbele incident alleen het werk kan zijn van het Iraanse regime. Die ontkent in alle toonaarden en stelt dat de VS er zelf de hand in heeft gehad.

De Amerikaanse defensieminister Patrick Shanahan heeft aangekondigd dat er 1.000 militairen extra naar de regio worden gestuurd ‘om dreigingen uit de lucht, vanaf het water en de grond het hoofd te bieden’. Waar ze gestationeerd worden, is niet bekendgemaakt. De Chinese defensieminister Wang Yi heeft de VS gewaarschuwd ‘geen doos van Pandora te openen’. Hij riep beide partijen op tot terughoudendheid, maar waarschuwde met name de VS om zich te matigen en geen ‘extreme druk’ uit te oefenen.

Gematigde toon

Opmerkelijk genoeg sloeg president Trump een gematigde toon aan in een interview met Time. ‘Tot nu toe stelt het niet veel voor’, zei hij over het dubbele tankerincident. Hij liet in het midden of hij bereid is oorlog te voeren om de olie-aanvoer via de Perzische Golf veilig te stellen. In plaats daarvan wees hij op de ‘geweldige vooruitgang’ die de VS als olieproducent heeft geboekt.

Daardoor is de positie van de VS in het Midden Oosten volgens hem ingrijpend veranderd. ‘We halen nog maar weinig olie uit de regio in tegenstelling tot sommige andere landen’, aldus Trump. Hij zei overigens wel bereid te zijn ten strijde te trekken als Iran kernwapens ontwikkelt.

Marine staat klaar

De Nederlandse regering ziet nog geen aanleiding om maatregelen te nemen om de scheepvaart in het gebied actief te gaan beveiligen. Die boodschap kreeg directeur Annet Koster van de redersvereniging KVNR in een overleg met het mini­sterie van Buitenlandse Zaken.

Koster zei na afloop van het overleg van marinecommandant Rob Kramer de verzekering te hebben gekregen dat de zeestrijdkrachten klaarstaan om in actie te komen als dat nodig is. Zo zouden vessel protection detachments (vpd’s) kunnen helpen bij de beveiliging van varende schepen. Ook het beveiligen van ankerplaatsen met
marineschepen is een optie.