De ervaringen van de containersector, die na 2008 om economische redenen langzamer is gaan varen, hebben bewezen dat ‘slow steaming’ een bijzonder effectief middel is om brandstofverbruik, en daarmee uitstoot van broeikasgassen, terug te dringen.

Een charmant aspect aan het voorstel is ook dat de snelheid van zeeschepen goed controleerbaar is. Tenminste als die schepen te allen tijde hun transponder aan laten staan, het handige apparaat dat continu locatie- en navigatie-informatie naar het Automatic Identification System (AIS) verstuurt. Daarmee kunnen schepen overal ter wereld realtime gevolgd worden en zouden overtredingen volautomatisch gesignaleerd kunnen worden.

Vraag is wel wie die controletaak op zich zou moeten nemen. De IMO (International Maritime Organization), een afdeling van de Verenigde Naties, lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat. Een ander aspect dat verder uitgewerkt zou moeten worden, is hoe ver de verplichting moet gaan om te allen tijde zichtbaar te zijn voor AIS. Nu is dat in de meeste situaties het geval, maar niet in alle. Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor bepaalde schepen die ten anker liggen in afwachting van orders voor een nieuwe reis. Gunstig neveneffect van strengere controles is overigens dat notoire ‘duikers’ als Noord-Korea en Iran effectiever aangepakt zouden kunnen worden.

De Nederlandse redersvereniging KVNR is in navolging van andere lobbyclubs tegen verplichte maximale snelheden op zee. De vereniging denkt dat het voorstel het ook niet zal halen in de MEPC-bijeenkomst volgende week in het hoofdkwartier van de IMO in Londen, omdat een groot deel van de westerse scheepvaartnaties er niet aan wil. Een van de argumenten is dat langzamer varen duurzame investeringen, in bijvoorbeeld lng-aandrijving, zou ontmoedigen.

Het zou een gemiste kans zijn als het voorstel om verplichte snelheidsbeperking in te voeren inderdaad van tafel wordt geveegd. Steeds alarmerender rapporten en bewijzen van klimaatopwarming maken duidelijk dat het geen kwestie van of/of is maar van en/en. Dus langzamer varen én lng-aandrijving installeren. Net zoals de energiesector zal de scheepvaart alles uit de kast moeten halen om zijn bijdrage aan de wereldwijde opwarming terug te dringen. Het zou doodzonde zijn als de mogelijkheid van een ‘quick win’ via ‘slow steaming’ ongebruikt in de la zou blijven liggen.

Lees ook: Reders willen niet remmen