De enige manier om op korte termijn meer klimaatwinst te behalen, is door de scheepvaartbedrijven te verplichten operationele veranderingen door te voeren voor hun huidige scheepsvloot. Snelheidsbeperkingen of het limiteren van het vermogen van schepen zijn voorbeelden van maatregelen die daartoe volgens de twee onderzoeksbureau’s genomen kunnen worden.

Doelen

De milieucommissie van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) vergadert volgende week over het klimaatbeleid van de maritieme sector. Vorig jaar werd afgesproken dat de scheepvaart zijn uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet hebben gereduceerd met tenminste 40% (vergeleken met 2008) en in 2050 met zeker 50%.

Hoe die doelen gehaald moeten worden, is nog de vraag. Vorige week drong een grote groep rederijen er bij de IMO op aan om verplichte maximum snelheden in te voeren, maar veel rederijverenigingen en overheden zien dat idee niet zitten.

Lees ook: Meer dan honderd rederijen willen maximum snelheid