Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich niet de grote containerrederijen, maar wel veel tanker- en andere bulkscheepvaartbedrijven. De reders doen de IMO de suggestie om voor containerschepen een maximale gemiddelde snelheid per jaar vast te stellen en voor andere scheepstypen maximale absolute snelheden.

Zo snel mogelijk

De snelheidslimieten moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd, waarna zowel scheepseigenaren als operators en charteraars zich eraan moeten houden, aldus het pleidooi van de 113 rederijen.

De open brief is ook ondertekend door organisaties als Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. Eerder pleitten enkele landelijke overheden (Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje) al voor snelheidsbeperkingen voor de scheepvaart.

Economische motieven

Langzamer varen wordt als een middel gezien om de klimaatdoelstellingen te halen die de maritieme sector in IMO-verband al heeft afgesproken (50% minder uitstoot in het jaar 2050). In de containervaart doen rederijen soms al vrijwillig aan ‘slow steaming’, al gebeurt dat in de regel vanwege economische motieven.

Die economische motieven hebben voor rederijen ook zeker een rol gespeeld bij hun beslissing om hun naam onder de open brief aan de IMO te zetten. Als langzamer varen de standaard zou worden, betekent dat automatisch dat er minder vrachtcapaciteit in de markt is, simpelweg omdat de schepen langer op het water zijn. Dat zou de tarieven die de rederijen voor hun diensten kunnen vragen ten goede kunnen komen.

Extra schepen

Rederijbelangenverenigingen zijn sceptischer over verplichte snelheidsmaatregelen. De scheepvaartbedrijven kennende, zullen die gewoon weer extra schepen bestellen als er laadcapaciteit nodig is. Daarom is het volgens de sceptici nog maar de vraag of snelheidslimieten echt zo bevorderlijk zijn voor het halen van de klimaatdoelstellingen.