Objectief is Schreiber niet, want Freightos is een index. Maar uit een eigen onderzoek onder tachtig leidinggevenden uit de logistieke sector blijkt volgens hem dat veel directeuren eveneens een toekomst met geïndexeerde tarieven verwachten.

Verliezers

Het huidige systeem van onderhandelen kent volgens Schreiber alleen maar verliezers: in de praktijk blijven tarieven door actuele ontwikkelingen in de markt altijd voer voor discussie, waardoor niemand volgens de Freightos-directeur ooit echt tevreden is.

Dankzij digitale ontwikkelingen staat het vrachtvervoer over zee zoals we dat nu kennen, op het punt voorgoed te veranderen, denkt Schreiber. De Freigthos-directeur heeft op de website van zijn bedrijf een ruim veertig minuten durend ‘webinar’ gepubliceerd waarin zijn toekomstideeën worden ontvouwd.