In een stuk dat is ingezien door de Deense scheepvaart-site ShippingWatch, wordt snelheidsbeperking aangeprezen als de enige manier om op korte termijn zonder noemenswaardige technische aanpassingen de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart fors terug te brengen. De gemiddelde snelheid van zeeschepen is volgens de Fransen aan de hand van transpondergegevens efficiënt en betrouwbaar te controleren.

Frankrijk, een vooraanstaand lid van de International Maritime Organization (IMO, een VN-agentschap), heeft het stuk ingediend aan de vooravond van een onderhandelingsronde van de Marine Environment Protection Committee van de IMO in mei. De Noren en Denen, eveneens actieve IMO-leden, spraken eerder al hun bedenkingen uit tegen verplicht langzamer varen.

Trager varen

De deepsea containersector is na de monetaire crisis van 2008/9 uit eigen beweging langzamer gaan varen, overigens niet uit milieu-overwegingen, maar om te besparen op de torenhoge brandstofrekeningen.

De verlaging van de gemiddelde snelheid van zo’n 22 knopen – een speedboot-snelheid van ruim veertig kilometer per uur – tot zo’n 17 knopen, nog altijd ruim dertig kilometer per uur, leverde spectaculaire resultaten op, met brandstofbesparingen tot wel 50%. Sindsdien is ‘slow steaming’ de norm geworden in de intercontinentale containervaart, met een vermindering van broeikasgas-emissies als welkom neveneffect.

Uitzondering containervaart

De Fransen maken niet duidelijk welke scheepstypen ze op het oog hebben. Wel wordt, opmerkelijk genoeg, een uitzondering bepleit voor de containersector omdat die na de vrijwillige snelheidsbeperking van het afgelopen decennium niet nog langzamer zou kunnen gaan varen. De belangen van het in Marseille gevestigde CMA CGM, ‘s werelds vierde containerrederij, zijn daar wellicht niet vreemd aan.

De Europese redersorganisatie ECSA heeft eerder al een lans gebroken voor invoering van een snelheidslimiet als goedkoop en relatief eenvoudig en goed controleerbaar middel om de bijdrage van de zeescheepvaart aan de klimaatverandering terug te dringen.

Halvering in 2050

In de IMO is overeengekomen dat de sector de uitstoot van CO2 pas in 2050, over 31 jaar dus, ten opzichte van 2008 moet hebben gehalveerd. Daarna moet die ‘zo snel mogelijk’ verder omlaag. Met de invoering van maximumsnelheden is het 50%-doel mogelijk veel eerder te realiseren.

Directeur Maria Skipper Schwenn van de Deense redersvereniging ziet beren op de weg en vindt volgens het Deense vakblad ‘dat een snelheidslimiet zeer grondig moet worden bekeken in het licht van de vaarpatronen in verschillende marktsegmenten’. Volgens haar bestaat de kans dat reders niet meer willen investeren in duurzame technologie als ze door wat langzamer te gaan varen evenveel of meer CO2-reductie kunnen bereiken.