Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (heel tevreden) beoordeelden de ondervraagde verladers de containerscheepvaart met een 3,1. Bij het onderzoek van vorig jaar waren de verladers nog een tikkeltje positiever en was de score 0,1 punt hoger.

Onvoldoendes

De verladers deelden voor specifieke pijnpunten zelfs onvoldoendes uit. De meeste ontevredenheid was er over de transparantie van de tarieven en de toeslagen in het containerverkeer. Ook wat betreft de transittijden toonden de ondervraagde verladers de rederijen de gele kaart. Een derde onvoldoende werd uitgedeeld voor de betrouwbaarheid dat lading wordt verscheept zoals die geboekt is.

Het knelpunt waarover de ontevredenheid afgelopen jaar het sterkst groeide, was de concurrentie in de containerscheepvaart. Verladende bedrijven vonden over het algemeen dat het aanbod aan reders niet breed genoeg meer was. Ook het aanbod aan verschillende diensten zorgde voor toenemende onvrede onder de ondervraagden.

Beschikbaarheid

Het hoogste cijfer, een 3,4, kreeg de rederijwereld voor ‘financiële stabiliteit’ . Ook met de beschikbaarheid van containers en de accuraatheid van documenten zat het volgens de verladers wel snor. Groeiende tevredenheid was er voorts over de duurzaamheid/vergroening in de scheepvaart.