De SeaZip 3, een Damen Fast Crew Supplier 2610 ‘Twin Axe’ (Bureau Veritas klasse, Nederlandse vlag) van SeaZip Offshore Services nam hierbij deel aan verschillende runs van nautische scenario’s zodat de interactie van het schip met ander scheepvaartverkeer beoordeeld kon worden (bekijk ook de video onderaan dit artikel).

Autonome zeeschepen

De proeven maken deel uit van het Joint Industry Project Autonomous Shipping, een twee jaar durend onderzoeks- en innovatieproject over autonome operaties van zeeschepen dat startte in 2017.

In totaal werden elf scenario’s uitgevoerd waarin de SeaZip 3 interactie had met twee andere schepen. Dit waren de ‘Octans’ een opleidingsvaartuig van het Maritiem Instituut Willem Barentsz en de ‘Guardian’, een Emergency Towing Vessel aangestuurd door de Nederlandse Kustwacht. Deze scenario’s zijn het resultaat van onderzoek van de kennisinstellingen TU Delft, Marin en TNO. Ze werden eerst getest in het Marin-simulatiecentrum in Wageningen en vorige week dus op de Noordzee.

Uitwijken

Door de scenario’s te testen demonstreerden de betrokken partners hoe het beslissingsproces werkt van een autonoom systeem dat veilig vaart en tijdig uitwijkt voor andere scheepvaart. Het autonome systeem van Robosys Automation was gekoppeld aan het besturingssysteem van de SeaZip 3 en voerde de manoeuvres uit. De partners concludeerden dat doorontwikkeling van autonome systemen nodig is om op efficiënte wijze te reageren op complexe situaties in het scheepvaartverkeer.

De demonstratie levert input voor een roadmap naar autonome zeescheepvaart, dankzij de inzichten in staat van de huidige technologie, te nemen obstakels en het potentieel van technologie. De Roadmap geeft richting aan ontwikkeling binnen de maritieme industrie, de kennisinstellingen, de universiteiten en de overheden. Daarnaast geeft deze inzichten op het gebied van regelgeving en aspecten zoals risicobeheer.

Consortium

Het Joint Industry Project wordt gesteund door een breed consortium van belanghebbenden; rederijen SeaZip Offshore Service, Fugro en het Loodswezen, scheepsbouwers Damen Shipyards en Feadship, ontwerpbureau DEKC Maritime, technologieleveranciers Bosch Rexroth, Robosys Automation, kennisinstellingen Marin, TNO, TU Delft, klassebureau Bureau Veritas, maritieme scholen Maritiem Instituut Willem Barentsz – NHL Stenden Hogeschool, Rotterdam Mainport Institute (STC en Hogeschool Rotterdam) en projectcoördinator Nederlands Maritime Technology.

De Rijksoverheid is vertegenwoordigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie. Het project is deels gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bekijk de video: