‘Ik ben ongelooflijk blij dat het eindelijk zover is’, zegt directeur Annet Koster van de Nederlandse redersvereniging KVNR. ‘Na ruim tien jaar waarin we nauw hebben samengewerkt met alle maritieme organisaties, kunnen nu ook de Nederlandse reders, als laatste binnen Europa, eindelijk hun zeevarenden garanderen dat ze aan boord adequaat worden beschermd tegen piraterij.’

Opmerkelijk is dat ook D66 heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Daarmee stemt de Eerste Kamer-fractie van de partij tegen de Tweede Kamer-fractie in, dat vindt dat de geweldsmonopolie bij de staat hoort te liggen en daarom tegen het toestaan van bewapende particuliere beveiliging is.

Spoed

Ook verladersorganisatie Evofenedex is blij met de aanname van het wetsvoorstel. ‘Piraterij vormt een serieus probleem bij de aan- en afvoer van goederen langs West- en Oost-Afrika. Het is goed dat Nederland rederijen nu de mogelijkheid biedt om goed geaccrediteerde private bewakers aan boord te nemen waar de marine niet in die bescherming kan voorzien’, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Koster vindt dat het nu zaak is om de spoedig de bijbehorende Maatregel van Bestuur op te stellen, zodat de wet in werking kan treden. Dat zal naar verwachting eind dit jaar zijn.

Nigeria

De roep om het toestaan van particuliere, bewapende beveiligers klinkt al meer dan tien jaar. Met name in de jaren 2008 tot en met 2012, toen de piraterij rond Somalië zijn hoogtijdagen vierde, was de nood groot. Maar ook vandaag de dag blijft piraterij een wezenlijk probleem. Hoewel het dankzij Navo-inspanningen rond Somalië rustig is geworden, neemt het aantal kidnappingen voor de kust van Nigeria juist toe.

Vorig jaar nog werden er elf bemanningsleden ontvoerd van het vrachtschip ‘FWN Rapide’ van de Nederlandse rederij ForestWave. Die betaalde  340.000 dollar aan losgeld om hen weer vrij te krijgen.

Eigen legermacht

Aan die dreiging doet dit wetsvoorstel nog niets. In zijn huidige vorm staat het beleidsstuk de inzet van particuliere bewapende beveiligers toe wanneer de Nederlandse marine niet in staat is om zelf een team van beveiligers (Vessel Protection Detachment, of VPD) te sturen: het ‘VPD, tenzij…’ principe.

Die VPD’s kunnen rond Somalië gemakkelijk worden ingezet omdat het een failed state is, legde Koster in een recent interview met deze krant uit. ‘Dat is in Nigeria anders. Dat heeft een eigen politie en legermacht en wil niet dat schepen zonder door Nigeria goedgekeurde beveiliging in hun territoriale wateren varen en duldt zeker geen marineschepen onder andere vlag.’ Uitbreiding van de regelgeving naar andere gebieden is wel een wens van de redersvereniging, ‘maar eerst is het noodzaak om dit wetsvoorstel er door te krijgen’, zei Koster.

Even was het spannend of dat voor de verkiezingen van 20 maart zou lukken, de stemming was op 19 maart, maar gezien de meerderheid die vóór de wet heeft gestemd kan de nieuwe senaat dat niet naast zich neerleggen.